Cisco: 5 síťových trendů, které posilují agilitu a odolnost podniků v náročné době

Důležité podnikové procesy závisí na stále složitějším předivu digitálních technologií, které tvoří základ pro dosažení odolnosti celé organizace. I proto je mimořádně důležité dbát na adekvátní zabezpečení a ochranu dat.

Cisco: 5 síťových trendů, které posilují agilitu a odolnost podniků v náročné doběSpolečnost Cisco uvádí, že ačkoli aktuální pandemie covid-19 zasáhla každého, nebyla první nesnází, se kterou se firmy musely v poslední době potýkat: 7 z 10 dotázaných subjektů zažilo v posledních 5 letech alespoň jednu vážnou krizi a 95 % je přesvědčeno, že nebyla poslední.

Úspěšné překonání takových situací dle Ciska vyžaduje od manažerů IT změnu myšlení. Takovou, která bude klást důraz na agilitu IT potřebnou k dosažení odolnosti podniku, namísto přístupu založeného spíše na pravidlech a reakčních postupech.

Nejnovější studie společnosti Cisco 2021 Global Networking Trends proto popisuje pět zásadních trendů, které by měli manažeři IT brát v úvahu, aby do budoucna byli na podobné krize maximálně připraveni.

1) Rozšíření zabezpečení na vzdálené pracoviště

Cisco informuje, že v současné době pracuje v průměru 4,7x více zaměstnanců z domova, než tomu bylo před pandemií. Při užívání soukromých zařízení a připojení pro přístup k firemním aplikacím a datům jsou zaměstnanci pracující na dálku obzvlášť zranitelní vůči počítačovým útokům.

Řada z nich podle bezpečnostních expertů obchází VPN a připojuje se přímo ke službám a aplikacím ve veřejném cloudu, který zůstává z hlediska zabezpečení nejnáročnějším prostředím.

Organizace by proto dle Ciska měly posílit kapacitu VPN na ochranu vzdálených pracovníků, užívat vícefaktorové ověřování na ochranu aplikací a zavést služby na okraji sítě pro bezpečný přístup na posílení ochrany přístupu do multicloudových prostředí

2) Umožnění bezpečného návratu na pracoviště

Bezpočet firem v současné době rozšiřuje stávající služby jako videokonference a Wi-Fi podle umístění. Jiné zavádí nové služby a bezpečnostní opatření založené na nejnovějších technologiích.

Mezi ně patří například sledování fyzického odstupu, upozorňování na přiblížení, zvýšení míry automatizace na pracovištích nebo dokonce nasazování robotů zvyšujících produktivitu pracovníků a usnadňujících komunikaci.

Cisco doporučuje organizacím před návratem do standardního provozu provést zátěžové testy sítě, nasadit automatizovaný bezpečný přístup podle identity a posílit bezpečnost zaměstnanců a zákazníků pomocí analýzy lokalizačních údajů.

3) Využití multicloudu pro zvýšení odolnosti

Manažeři IT využívají cloudové služby jako způsob, jak v reakci na celosvětovou pandemii zvýšit odolnost podniku. To zahrnuje i širší zavádění multicloudového modelu kvůli snížení nákladů, zvýšení flexibility a posílení ochrany proti katastrofickým výpadkům rozložením rizik.

Úspěšné strategie mutlicloudových sítí jsou podle Ciska postavené na třech pilířích – zabezpečení a správě pracovních zátěží, automatizovaném přístupu a celkovém snížení rizika spojeného s uživateli, zařízeními a aplikacemi distribuovanými mezi různými cloudy a jinými výpočetními prostředími.

4) Automatizace provozu pro urychlení obnovy

Cisco uvádí, že prudký nárůst počtu rozptýlených pracovníků není jediný problém, který klade mimořádné nároky na provoz sítě.

Pandemie také způsobila bezprecedentní výkyvy v počtech připojených klientů, změny ve vzorcích využití aplikací a rozmach nových účelů využití sítí, jako je e-learning, videokonference, virtuální akce, vzdálená péče, automatizace procesů a jiné služby závislé na počítačových sítích.

Odborníci proto doporučují organizacím postupně automatizovat opakující se administrativní úkony, pravidla mimo datové centrum a pro cloud se zavedením cloudového provozního modelu, či komplexní multidoménové segmentace založené na pravidlech s konzistentně uplatňovaným principem Zero Trust.

5) Získávání rozsáhlejších a hlubších poznatků s pomocí síťové analýzy založené na AI

Cisco v neposlední řadě naznačuje, že řízení rozsáhlých a složitých moderních sítí při záplavě upozornění a hlášení o událostech v různých monitorovacích systémech může být značně náročné a neefektivní, obzvlášť při krizových situacích.

Podle telemetrických údajů centra Cisco DNA se v podnikovém prostředí měsíčně vyskytne průměrně 44 00 upozornění souvisejících s bezdrátovou sítí. Síťová analýza využívající AI a strojové učení může správcům sítí pomoci redukovat množství upozornění na ta, která skutečně vyžadují jejich pozornost.

Díky ní mohou podle analytiků dosáhnout přesnější detekce, rychlejší nápravy, automatizace správy pravidel, snížení úspěšnosti útoků nebo efektivnějšího sdílení informací.

Zdroj: Cisco
Úvodní foto: © Dreaming Andy - Fotolia.com

Komentáře