Čeští zaměstnanci fandí konceptu BYOD podstatně více než firmy (Nielsen)

Zatímco 80 % větších českých firem koncept BYOD nepodporuje a ani se k tomu nechystá, 38 % zaměstnanců takových podniků by práci na vlastním zařízení uvítalo. Jako pozitivní faktory zmiňovaly vyšší produktivitu vyplývají z práce na důvěrně známém počítači, mezi obavami naopak uváděli převážně obavu o vlastní soukromí.

Čeští zaměstnanci fandí konceptu BYOD podstatně více než firmy (Nielsen)Výzkums polečnosti Nielsen Admosphere mapující přístup českých firem ke konceptu BYOD ukázal, že se tuzemské podniky na představu zaměstnanců pracujících na svých soukromých zařízeních příliš netváří. Druhá část výzkumu se zaměřila i na druhou stranu pomyslné barikády. Co si o BYOD vlastně myslí čeští zaměstnanci?

Výzkum ukázal, že zkušenosti s využíváním svého vlastního počítače či tabletu i pro pracovní účely mají v ČR zaměstnanci pouhých 14 % firem. Celkem 38 % respondentů z řad zaměstnanců podniků, které BYOD nepodporují, by pak uvítalo, kdyby mohli pracovat na svých soukromých zařízeních.

Obavy o soukromí, ale také vyšší produktivita

Překážkou většího prosazení se trendu BYOD v českých firmách jsou zejména rizika v oblasti bezpečnosti firemního IT. Obavy spojené s některými prvky bezpečnosti, která s sebou BYOD nese, ovšem panují i na straně zaměstnanců. Valná většina respondentů průzkumu (stupeň 7,07 na desetibodové stupnici) vyhodnotilo jako riziko, že jejich zaměstnavatel bude mít skrze jejich počítač snadnější přístup k jejich soukromí.

Poměrně rozšířené (6,41) bylo také mínění, že soukromý počítač bude vystaven bezpečnostním incidentům cílícím na firmu, což může v důsledku vést k ohrožení či ztrátě soukromých dat. Další obavy míří do vlastních řad: mezi respondenty převládá názor (5,80), že v případě práce na vlastním zařízením by měli tendenci nechat se rozptylovat zábavou a vyřizovat si soukromé záležitosti.

BYOD si ovšem respondenti spojují i s pozitivními věcmi. Většina se domnívá, že by v práci byli produktivnější, kdyby mohli pracovat na počítači, se kterým jsou důvěrně obeznámeni (5,85) a že by pro ně bylo jednodušší/praktičtější, mít práci i zábavu soustředěnou v jednom mobilním počítači (5,70).

Zaměstnanci chtějí všeobecnou konektivitu

O rozvolněném vztahu k pracovišti, které se stává spíše „stavem mysli“, než pevným místem v kanceláři, svědčí související trend flexibilního pracovního prostředí v rámci firem. Již téměř polovina zaměstnanců (48 %) už není pevně vázána ke konkrétnímu pracovnímu stolu či kanceláři a může pracovat z jiného místa v rámci firmy, další 4 % zaměstnanců potvrdilo, že se tato změna v jejich firmě připravuje.

Čtyři z pěti zaměstnanců (79 %) by uvítali technologii bezdrátového přenosu obrazu a propojení s periferiemi bez kabelů. Obdobně se tato technologie jeví perspektivní ředitelům IT českých firem. Ve své firmě by ji chtělo mít 73 % českých CIOs, což z ní společně s bezdrátovým nabíjením činí nejatraktivnější z technologických trendů posledních let.

Zdroj: Intel
Úvodní foto: © jackfrog - Fotolia.com

Komentáře