České malé a střední firmy často nemají dlouhodobé plány a jsou skeptické (Ipsos Mori)

Studie agentury Ipsos Mori vypracovaná pro společnost Microsoft ukázala na poměrně alarmující skutečnosti týkající se českých malých a středních firem. Pouze 14 % respondentů investuje do IT na základě strategických analýz, pouze 30 % má byznys plán na více než půl roku dopředu a 41 % si není jisto budoucností svého podnikání.

České malé a střední firmy často nemají dlouhodobé plány a jsou skeptické (Ipsos Mori)Jen 30 % českých malých a středních podniků (MSP) má písemný plán na více než šest měsíců. Hlavními důvody neexistence dlouhodobějšího plánu je soustředění na krátkodobé priority, spoléhání na intuici nebo to, že plánování komplikuje nestabilita hotovostních toků.

Jistotu v budoucnosti svého podnikání pak cítí jen 41 % respondentů z českých firem do 250 zaměstnanců. Z mezinárodního srovnání Češi vycházejí jako druzí největší skeptici hned po Řecku (24 %), daleko za sousedními zeměmi, jako je Polsko (73 %), Německo (69 %) či Slovensko (66 %).

Graf 1 – Důvody absence byznys plánu

Graf - důvody absence byznysplánu

Zdroj: Microsoft

Absence dlouhodobých plánů se promítá i do skutečnosti, že pouze čtvrtina (26 %) MSP hodlá v nejbližších letech navýšit investice do IT, přestože více než polovina těchto firem není se současnou úrovní investic spokojena. Dalších 29 % to v úmyslu nemá a téměř polovina (46 %) zatím jednoduše neví.

Naznačuje to, že malé a střední firmy chápou, že moderní technologie jsou kritické pro jejich budoucí růst, ale nemají jasno v tom, na co se strategicky zaměřit. Je to vidět i na způsobu, jak o investicích do technologií rozhodují,“ soudí Ondřej Novodvorský, ředitel pro malé a střední firmy v česko-slovenské pobočce Microsoftu.

Jen 14 % oslovených českých firem rozhoduje o svých investicích do technologií strategicky na pravidelných poradách o trendech na trhu a potřebách firmy. Tento podíl je nejnižší ze všech sledovaných evropských zemí, což je podle Ondřeje Novodvorského alarmující skutečnost.

Průzkum dále ukázal, že poměrně výrazný vliv na investice do technologií v českých firmách mají diskuse s přáteli nebo články v médiích. Vliv partnerů, zákazníků nebo konkurentů je naopak poměrně marginální. Nejčastěji pak o výběru technologie rozhoduje osobní zkušenost majitele firmy.

Graf 2 – Faktory ovlivňující investice do technologií

Graf - Rozhodování o investicích do IT 

Zdroj: Microsoft

Cloudové služby využívají tři čtvrtiny (77 %) českých MSP, ať , ať jde o sdílení souborů, spolupráci či infrastrukturu. Obliba cloudu roste s velikostí firmy – mezi podniky do 10 zaměstnanců ho nemá celá třetina (33 %), u větších firem chybí jen v necelé pětině.

Digitální transformace znamená pro čtyři z deseti (39 %) českých firem především přechod z „papíru“ na digitální formy práce. Téměř polovina (46 %) respondentů si pod digitální transformací představuje automatizaci základních oblastí a pro necelou čtvrtinu je digitalizace spojená s možností zaměstnanců pracovat odkudkoli (22 %).

Dobrou zprávou je podle Microsoftu skutečnost, že mezi českými malými a středními firmami panuje jednoznačná shoda v tom, že jim moderní technologie pomáhají a šetří čas (82 % oproti 78 % evropským) a poskytují flexibilitu (72 %, shodně jako evropský průměr).

Graf 3 – Jak tuzemské firmy vnímají digitalizaci

Graf - Digitální transformace v ČR

Zdroj: Microsoft

Pokud však jde o „vozový park“, české firmy zaostávají za Evropou z hlediska průměrného stáří zařízení. Výrazná většina používaných počítačů je starší než tři roky, více než čtvrtina je dokonce starší než pět let.

Graf 4 – Stáří počítačového parku v českých firmách

Graf - Stáří počítačů v českých MSP

Zdroj: Microsoft


Průzkum provedla společnost Ipsos Mori v období prosince 2016 až ledna 2017 v 19 evropských zemích. Celkový počet respondentů byl 12 804, z toho 1 000 z České republiky.

Zdroj: Microsoft
Úvodní foto: Fotolia

Komentáře