Canalys: IT jako služba je pro kanál již druhou nejdůležitější oblastí byznysu

Průzkum společnosti Canalys odhalil, že naprostá většina firem v prodejním kanálu již nějakým způsobem dodává IT jako službu. Pro respondenty jde o druhou nejdůležitější složku jejich byznysu, hned po prodeji produktů.

Canalys: IT jako služba je pro kanál již druhou nejdůležitější oblastí byznysuSpolečnost Canalys zveřejnila na své konferenci Canalys Channels Forum EMEA (reportáž Jana Mazala najdete zde) výsledky studie, která zkoumala důležitost IT-as-a-service jako součásti byznysu channel partnerů. Výsledky, založené na odpovědích 352 společností, ukazují, že služby již našly své místo v podnikání respondentů. Ti navíc očekávají, že podíl služeb na celkovém obratu poroste.

To, že v současnosti nějakým způsobem dodává IT jako službu, uvedla naprostá většina (96 %) účastníků studie. Pod tímto širokým termínem se skrývá například správa zákazníkových aktiv v rámci jeho vlastního prostředí, ale i hosting nebo služby veřejného cloudu.

Pro silnou většinu respondentů tvoří takové služby necelou čtvrtinu celkových příjmů, ale dvě třetiny účastíků očekávají, že do roku 2017 podíl služeb zmíněných 25 % překoná.

Most mezi starým a novým

Prodej produktů je stále nejdůležitějším obchodním modelem pro více než 60 % partnerů. Služby však rostou na významu a partneři je hodnotí jako druhou nejvýznamnější složku svého byznysu. Navíc, 58 % partnerů soudí, že oblast spravovaných služeb je ziskovější než prodej hardwaru nebo softwaru,“ uvedla Rachel Brindleyová, ředitelka výzkumu Canalysu v oblasti channelu.

Spravované služby představují most mezi starým a novým světem IT. Silnou přítomnost dohod o spravovaných službách najdeme například v oblasti tisku,“ dodala.

Studie se dále ptala na význam veřejného cloudu, kterou respondenti nepovažují za tak důležitou. Podle Rachel Brindleyové je důvodem skutečnost, že partnerům se prodej cloudových služeb třetích stran zdá méně ziskový než prodej hardwaru a softwaru.

To zřejmě souvisí s tím, že za dvě nejdůležitější oblasti cloudu respondenti označili aplikace pro produktivitu (například e-mail) a infrastrukturu jako službu (IaaS), což jsou oblasti, kde dochází k rostoucímu tlaku na marži.

Hrozí "přeskočení" kanálu v cloudu

Co partneři naopak považují za velmi zásadní, je hrozba cloudových poskytovatelů obcházejících prodejní kanál. Jako největší překážku v prodeji IT jako služby je vidí 62 % respondentů.

Dalšími překážkami při prodeji cloudových služeb jsou obava zákazníků ohledně bezpečnosti cloudového prostředí a potíž najít dostatečně vycvičený personál pro konzultace. Uvedlo je 40 % respondentů.

Alex Smith, senior analytik Canalysu, k tomu uvedl, že prodejní kanál přechází do situace, kdy mají reselleři různorodá portfolia, která zahrnují hardware, software, služby veřejného cloudu, ale i vlastní nabídky spravovaných služeb.

Cloudoví poskytovatelé si podle Smithe mají dát pozor, aby v se rámci svých strategií nestávali konkurencí pro své vlastní partnery.

Zdroj: CanalysKomentáře