BPI Network: Koronavirus by neměl významně zpozdit nasazování 5G

Společná studie BPI Network a A10 Networks naznačuje, že hlavní mobilní operátoři po celém světě jsou se svými plány na 5G na dobré cestě. Pro drtivou většinu dotázaných je v souvislosti s 5G klíčová virtualizace síťových funkcí.

BPI Network: Koronavirus by neměl významně zpozdit nasazování 5GPrůzkum společnosti BPI Networks naznačuje, že mobilní telekomunikační odvětví se rychle posouvá k 5G, včetně vyšší virtualizace sítě. Operátoři navíc s ohledem na dramatický nárůst připojených zařízení a nové možnosti kritického využití přehodnocují zabezpečení.

Poskytovatelé mobilních služeb podle BPI uvádějí, že značně pokročili směrem k zavádění nové generace 5G sítí, které umožní vysokorychlostní mobilní připojení a širokou škálu nových aplikací a případů využití inteligentní infrastruktury.

Pokrok podle průzkumu zahrnuje soustavnou práci na virtualizaci funkcí páteřní sítě a přehodnocení investic do zabezpečení, které budou potřebovat k ochraně svých sítí a zákazníků.

Pandemie rozvoj 5G významně nezpomalí

Report globální studie s názvem Toward a More Secure 5G Word realizovaný BPI Network ve spolupráci s A10 Networks navíc naznačuje, že pandemie koronaviru nasazení 5G významně nezpozdí.

První 5G sítě jsou podle BPI navrženy v souladu s již schváleným standardem non-standalone 5G. Téměř třetina (30 %) respondentů tvrdí, že již aktivně plánuje přidat standalone 5G, a dalších 9 % uvádí, že jejich společnosti budou přecházet přímo na standalone.

Ten bude dle společnosti vyžadovat zcela novou páteřní síť využívající cloudovou, virtualizovanou architekturu založenou na službách. Mnoho respondentů uvádí, že v síťové virtualizaci již dosahují významného pokroku.

Naše nejnovější studie naznačuje, že po celém světě jsou hlavní mobilní operátoři se svými 5G plány na dobré cestě a další očekávají, že začnou budovat komerční sítě v příštích měsících,“ uvedl Dave Murray, director of thought leadership v BPI Network.

Zatímco COVID-19 může mít pro operátory za následek určitá krátkodobá zpoždění, pandemie nakonec prokazuje celosvětovou potřebu vysokorychlostních sítí 5G s vyšší kapacitou, aplikacemi a případy použití, které umožňují,“dodává.

Přes dvě třetiny operátorů začnou stavět do roku a půl

Průzkum dále odhalil, že 81 % respondentů se domnívá, že pokrok odvětví směrem k 5G postupuje rychle, většinou na hlavních trzích, nebo je alespoň v souladu s očekáváním. Celkem 71 % dotázaných očekává zahájení výstavby 5G sítí do 18 měsíců.

Většina (95 %) dotázaných říká, že virtualizace síťových funkcí je pro jejich 5G plány důležitá, a tři čtvrtiny tvrdí, že jejich společnosti jsou buď na dobré cestě, nebo dělají slušný pokrok směrem k virtualizaci.

Drtivá většina (99 %) pak považuje nasazeních mobilních cloudů na okraji sítě (mobile edge clouds) za důležitý aspekt sítí 5G, přičemž 65 % uvedlo, že ve svých 5G sítích očekávají edge cloudy do 18 měsíců.

Mobilní operátoři po celém světě se musejí aktivně připravovat na požadavky nového virtualizovaného a zabezpečeného 5G světa,“ uvedl Gunter Reiss, globální viceprezident A10 Networks, poskytovatele zabezpečených aplikačních služeb pro mobilní operátory.

To podle něj znamená zvýšení bezpečnosti v klíčových bodech ochrany, jako je mobile edge, nasazení cloudové infrastruktury, konsolidace síťových funkcí, využití nových CI/CD integrací a automatizačních nástrojů DevOps a přechod k agilní a hyperškálovatelné architektuře založené na službách.

Všechna tato vylepšení přinesou okamžité výhody v existujících sítích a posunou operátory blíže k jejich hlavním cílům širšího nasazení 5G a zavedení nových, inovativních ultra-spolehlivých a nízko-latenčních případů využití,“ uzavírá Reiss.

Zdroj: BPI Network
Úvodní foto: © Dreaming Andy - Fotolia.com

Komentáře