Bitglass: 38 % organizací z Fortune 500 nemá ředitele informační bezpečnosti

Bezejmenní CISO: Analýza Bitglassu odhalila, že ze 62 % organizací, které ředitele informační bezpečnosti mají, je pouze 4 % uvádějí na stránkách vedení společnosti. Důležitost kyberbezpečnosti si nejvíce uvědomují firmy z dopravního odvětví, naopak pohostinství ji vytrvale přehlíží.

Bitglass: 38 % organizací z Fortune 500 nemá ředitele informační bezpečnostiSpolečnost Bitglass vydala hlavní zjištění z aktuální analýzy kybernetické bezpečnosti ve Fortune 500. Analýza například odhalila, že přední společnosti selhávají v prokazování závazku vůči kybernetické bezpečnosti.

Experti zjistili, že 77 % organizací z žebříčku Fortune 500 na svých webových stránkách neuvádí, kdo je zodpovědný za jejich bezpečnostní strategii. Necelé dvě pětiny (38 %) firem z Fortune 500 navíc nemají ředitele informační bezpečnosti (CISO).

Z těchto 38 % podle analýzy pouze 16 % uvádí jiného vedoucího pracovníka, který je uveden jako odpovědný za strategii kybernetické bezpečností. Ze 62 % organizací, které mají CISO, je dle Bitglassu pouze 4 % uvádějí na stránkách vedení společnosti.

Kromě toho 52 % nemá na svých webových stránkách žádnou zmínku o tom, jak chrání data zákazníků a partnerů (nad rámec zákonem vyžadovaného oznámení o ochraně osobních údajů).

Někdo si rizika uvědomuje více, někdo méně

Zjištění podle společnosti Bitglass ukazují, že většině organizací chybí autentický a trvalý závazek ke kybernetické bezpečnosti, přičemž některá odvětví si uvědomují důležitost kyberbezpečnosti méně než jiná.

Mezi vertikály, které si důležitost uvědomují nejvíce, spadá doprava/přeprava, kde 57 % společností uvádí vedoucího pracovníka odpovědného za strategii kybernetické bezpečnosti. Druhý je letecký průmysl (33 %), třetí pojišťovnictví (30 %).

Report uvádí, že 89 % organizací v leteckém odvětví uvádí na svých webových stránkách informace o tom, jak chrání data svých zákazníků a partnerů. Následují podniky z odvětví financí (72 %) a technologií (66 %).

Naopak analýza odhalila, že žádná společnost z odvětví pohostinství neuvádí výkonného pracovního zodpovědného za strategii kyberbezpečnostni. Výroba (8 %) a telekomunikační průmysl (9 %) se ocitly v těsném závěsu.

Zdroj: Bitglass
Úvodní foto: © olly - Fotolia.com

Komentáře