BDO: Dvěma pětinám firem hrozí pokuty kvůli neplnění požadavků GDPR

Téměř rok po nabytí účinnosti GDPR pouze 60 % oslovených firem uvádí, že fungují v úplném souladu s evropskou legislativou o ochraně osobních údajů. Přibližně šestina firem bude požadavky splňovat nejdříve v roce 2020, najdou se i společnosti, které dosud nařízení přehlížejí.

BDO: Dvěma pětinám firem hrozí pokuty kvůli neplnění požadavků GDPRZ průzkumu auditorské a poradenské společnosti BDO vyplynulo, že pouze 60 % firem funguje v úplném souladu s legislativou Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Dvě pětiny firem nesplňují legislativu ani téměř rok po nabytí účinnosti.

Více než 15 % respondentů bude dle svých slov všechny náležitosti splňovat nejdříve v roce 2020, případně nedokáže časový rámec odhadnout. Jednotky procent firem dle BDO zaujaly k GDPR lhostejný postoj a dosud neučinily žádné kroky.

Z průzkumu dále vyplynulo, že takřka čtvrtina firem, které se zúčastnily průzkumu navazujícího na ten z konce roku 2017, očekává, že se nařízení plně přizpůsobí do konce letošního roku.

Průzkumu se zúčastnilo 63 společností různých velikostí působících od oblasti služeb (24 %), přes strojírenství (14 %), stavebnictví (8 %) až po zástupce textilního průmyslu, sklářství, neziskového sektoru a dalších.

Graf – Odpověď na otázku, kdy odhadujete, že bude vaše organizace v souladu s GDPR?

Graf - Odhad souladu s GDPR

Zdroj: BDO

Úvodní foto: @ tanaonte - Fotolia.com

Komentáře