BDO: Čtvrtina českých podniků nemá vůbec v plánu zavádět novinky Průmyslu 4.0

Více než polovina manažerů a ředitelů českých průmyslových podniků považuje Průmysl 4.0 za důležitý. Za největší překážku zavádění inovací považují vysokou finanční náročnost a nedostatečnou kvalifikaci svých zaměstnanců, nejvíce se věnují IT a digitalizaci.

BDO: Čtvrtina českých podniků nemá vůbec v plánu zavádět novinky Průmyslu 4.0Průzkum agentury Ipsos pro poradenskou společnost BDO a inženýrskou společnosti DEL odhalil, že zatímco polovina českých průmyslových podniků již do svých provozů zavádí prvky Průmyslu 4.0, čtvrtina firem to nemá vůbec v plánu.

Průmysl 4.0 považuje za důležitý 57 % oslovených zástupců českých průmyslových podniků. Polovina dotázaných společností již podniká patřičné kroky a dalších 10 % se postupně připravuje. Naopak 23 % dotázaných uvedlo, že se o oblast vůbec nezajímají.

Polovina českých průmyslových společností se novými přístupy zabývá. Ty, které se Průmyslem 4.0 nezabývají, jej dle svých slov nepotřebují, jsou pro ně komplikované nebo nemají potřebné zdroje,“ uvádí partner poradenské společnosti BDO Petr Kymlička.

Problém – zánik pracovních míst i nákladová náročnost

BDO uvádí, že nejen manažeři, ale i studenti průmyslových technických oborů od čtvrté průmyslové revoluce očekávají především vyšší produktivitu a efektivitu. Každý pátý manažer vidí přínosy také ve zvýšení kvality a uvolnění pracovních sil.

Naopak 44 % studentů dle průzkumu vnímá uvolnění pracovních sil v podobě možného zániku pracovních míst za jednu z největších bariér implementace Průmyslu 4.0. Jako brzdu rozvoje častěji zmiňují pouze nákladovou náročnost, což potvrzují i majitelé firem.

Při zavádění inovací se firmy často potýkají s vysokými počátečními náklady. Z našeho průzkumu vyplývá, že o něco více jim v implementaci těchto prvků brání málo dostatečně kvalifikovaných zaměstnanců,“ říká Jiří Kabelka z DELu.

Prioritou je zlepšení infrastruktury

Studenti v průzkumu nejčastěji uváděli, že by z prvků čtvrté průmyslové revoluce ve svých firmách zavedli především robotizaci a automatizaci. České podniky se při změnách v rámci Průmyslu 4.0 zaměřují hlavně na zjednodušení IT infrastruktury.

Manažeři za zásadní změny považují vzdálenou správu dat přes cloudová úložiště a digitalizaci vztahů se zaměstnanci ve smyslu zavádění elektronických neschopenek, sdílení dat či dokumentů,“ upřesňuje Kabelka.

Neméně důležitá je podle něj i robotizace a automatizace, komunikace s partnery a zákazníky na bázi chytrých řešení či digitalizace, a to jak ve výrobě, tak ve vztazích se státní správou.

Zdroj: BDO
Úvodní foto: NicoElNino @ fotolia.com

Komentáře