Acronis: Přes dvě pětiny firem zažily výpadky v důsledku ztráty dat

Celkem 42 % firem a 68 % běžných uživatelů uvedlo, že bylo svědky ztráty dat či zařízení. Dobrou zprávou podle Acronisu nicméně je, že se zvyšuje frekvence zálohování.

Acronis: Přes dvě pětiny firem zažily výpadky v důsledku ztráty datSpolečnost Acronis u příležitosti světového týdne kyberbezpečnosti uvedla, že opět narostl počet uživatelů, kteří zažili ztrátu dat či zařízení. V oblasti firemních IT se pak dle analýzy více firem setkalo s výpadky provozu v důsledku ztráty dat.

Celkem na tuto otázku odpovědělo kladně 42 % firem, což je podle Acronisu o 12 procentních bodů více než vloni. Společnost dodává, že IT administrátoři v důsledku toho významně zvyšují frekvenci zálohování.

Průzkum odhalil, že významně přibylo IT administrátorů, kteří zálohují alespoň jednou denně (nyní 27 %) nebo vícekrát za den (nyní 15 %), naopak rychle ubývá těch, kteří zálohují pouze jednou či dvakrát za měsíc (nyní 20 %).

Z hlediska způsobu zálohování 35 % IT administrátorů uvedlo, že zálohuje do cloudu, 25 % lokálně, 20 % kombinovaně a zbylých 20 % replikuje data do jiných datových center.

Uživatelé se učí zálohovat do cloudu

Acronis dále uvádí, 68 % běžných uživatelů již zažilo ztrátu dat či zařízení, ať již svých či rodinných příslušníků, což je o 3 procentní body více než při loňském dotazování.

Z průzkumu dále vyplynulo, že výrazně narostly obavy běžných uživatelů z ransomwarových útoků (o 29 %), cryptojackingu (o 31 %) a sociálního inženýrství (o 34 % bodů).

Společnost v neposlední řadě upozorňuje, že ačkoli většina (51 %) běžných uživatelů stále zálohuje lokálně, 31 % již zálohuje do cloudu a 17 % kombinovaně, což je o 5, resp. o 7 procentních bodů více než vloni.

Povědomí o kybernetických hrozbách mezi běžnými uživateli rychle roste, což je důsledek osobní zkušenosti se ztrátou dat a také množících zpráv o kybernetických útocích,“ řekl Zdeněk Bínek, zodpovědný za prodej řešení Acronis v ČR a na Slovensku.

U IT profesionálů oceňujeme zejména trend častějšího podnikového zálohování, protože čím je frekvence nižší, tím se zvyšuje i riziko ztráty většího množství dat a náklady na jejich obnovu,“ uzavírá.

Zdroj: Acronis
Úvodní foto: aloha @Fotolia.com

Komentáře