Accenture: Šest trendů, díky nimž velké firmy přebírají otěže v IT

Studie Accenture 2014 se zaměřila na šestici trendů na poli IT, díky nimž se má chýlit ke konci období, kdy prim hrály inovativní start-upy.

Accenture: Šest trendů, díky nimž velké firmy přebírají otěže v IT
Výhody škálování

Současný svět hardwaru je podle vize líhní inovací vedených silnou poptávkou po větších a výkonnějších datových centrech. Pokrok v oblastech spotřeby energie, výkonnějších procesorů, paměťových médií typu SSD a nových druhů infrastruktury má podnikům otevírat nové příležitosti k masivnímu škálování, zvyšování efektivity a snižování nákladů.

Společnosti digitalizují svůj provoz a podle Accenture přicházejí na to, že dobrý hardware je klíčový pro jejich další růst.

Aplikace jako základní kompetence

Vize uvádí, že podniky rychle přicházejí na to, že zavádění různých aplikací jim umožňuje zlepšovat provozní parametry, čímž napodobují vývoj na spotřebitelském trhu.

Podle vlastního průzkumu společnosti Accenture zavedlo 54 % nejlepších IT týmů podnikové databáze aplikací a implementuje digitální technologie. To má potvrzovat změnu trendu směrem k jednoduchým modulárním aplikacím pro zaměstnance.

Manažeři IT oddělení rozhodují spolu s řediteli podniků o tom, kdo hraje jakou roli v rámci vývoje aplikací v jejich nových digitálních organizacích, protože tlak na změny vychází i zevnitř.

Transformovat se musí i samotný proces vývoje aplikací, pokud chce firma začít co nejdříve naplno využívat výhod vyplývajících z nových technologií.

Odolnost architektury řešení

Podle Accenture se v digitálním věku od podniků očekává, že budou schopny řešit nároky na procesy, služby a systémy, které neznají omezenou pracovní dobu.

Tento vývoj přitom vyvolává změny v celé organizaci a hlavně v oblasti působnosti CIO, kde potřeba „neustále zapnuté“ infrastruktury může být naprosto zásadní.

Mezi dnešní lídry v oboru IT patří podle Accenture například společnost Netfix, která používá automatizované testovací nástroje pro účely promyšlených útoků na vlastní systém s cílem zvyšovat jeho odolnost.

Tyto firmy jsou nuceny zajistit, že jejich systémy jsou navrhovány a budovány tak, aby počítaly se selháním, přičemž se spíše zaměřují na výhody modulárních technologií a moderních procesů testování než na tradiční specifikace.

Celá studie Accenture 2014 je dostupná zde.

Zdroj: Accenture

Úvodní foto: © Sergey Nivens - Fotolia.com

Komentáře