Accenture: Šest trendů, díky nimž velké firmy přebírají otěže v IT

Studie Accenture 2014 se zaměřila na šestici trendů na poli IT, díky nimž se má chýlit ke konci období, kdy prim hrály inovativní start-upy.

Accenture: Šest trendů, díky nimž velké firmy přebírají otěže v IT
Podle společnosti Accenture končí éra, kdy na pozici lídrů v růstu a inovativnosti stály start-upy. Velké podniky se podle vize Accenture 2014 naučily používat moderní technologie a zároveň s tím využívat svého vůdčího postavení na trhu, schopností svých lidí a možností škálování.

Ve velkých firmách se začaly realizovat nové digitální strategie, v nichž své místo našla mobilita, analytické nástroje a cloud. To podle Accenture vede ke zlepšování podnikových procesů, využívání výhod vyplývajících z informací získávaných v reálném čase, rozšiřování možností využití pracovní síly a proměně způsobu řízení a používání dat.

Technologická vize Accenture 2014 identifikuje šest trendů v oblasti moderních technologií, které umožňují velkým podnikům přebírat roli začínajících malých firem hrajících dosud první housle při posouvání hranic inovací a využívání výhod digitálních technologií v rámci konkurenčního boje,“ uvedl Tomáš Volek, ředitel pro technologie, Accenture Česká republika.

Prolínání digitálního a fyzického

Reálný svět je díky novým technologiím stále více napojen na ten digitální. Toto nové prostředí vzájemně provázaných informací podle Accenture rozšiřuje možnosti využití pracovní síly, automatizuje procesy a integruje stroje do běžného lidského života.

Přístup k relevantním údajům v reálném čase znamená to, že jak stroje, tak zaměstnanci mohou jednat a reagovat rychleji a inteligentněji.

Například v oblasti zdravotní péče společnost Koninklijke Philips N.V. zkouší pilotní projekt aplikace pro Google Glass, která umožňuje lékařům s pomocí těchto chytrých brýli souběžně monitorovat stav pacienta a reagovat na případné změny zdravotního stavu, aniž by se museli přestat věnovat pacientovi nebo vykonávanému zásahu.

Pracovní síla bez hranic

Vize pracuje s heslem “from workforce to crowdsource”, které představuje podstatu tohoto trendu, v němž pracovní síla nezahrnuje jen zaměstnance, ale prostřednictvím internetu i kohokoli dalšího, kdo je ochotný přispět k dílu.

Společnosti MasterCard a Facebook toto například realizují prostřednictvím platformy Kaggle, což je globální síť počítačových odborníků, matematiků a datových inženýrů, kteří soutěží v rámci řešení různorodých úkolů - od vyhledání nejlepšího leteckého spojení po optimalizaci rozmístění maloobchodních prodejen.

Podle Accenture není proměna těchto fenoménů ve splněné podnikové cíle jednoduchá, ale příležitosti jsou zde nezměrné.

Datový dodavatelský řetězec

Postupný vývoj datových technologií podle Accenture způsobil, že často velká část podnikových dat zůstala ležet ladem. V současné době má pouze jedna z pěti organizací integrovat svá data v rámci celého podniku. Pro skutečně 100% využití potenciální hodnoty dat proto musí firma začít svůj informační systém vnímat jako dodavatelský řetězec.

Společnosti jako Google a Walgreens zvolily tento přístup, když zpřístupnily svoje API; více než 800 000 internetových stránek nyní používá data z Google Maps, a nezávislí vývojáři mohou do svých aplikací přidávat funkci skenování čárových kódů z ampulek Walgreens, takže zákazníci mají snadnější přístup k předepsaným lékům.

Úvodní foto: © Sergey Nivens - Fotolia.com

Komentáře