Accenture: Pět klíčových oblastí pro zavádění nových technologií

Ve zprávě zabývající se využíváním přínosů digitalizace společnost Accenture uvádí pět klíčových oblastí, na které by se firmy zavádějící nové technologie měly zaměřit. Accenture upozorňuje, že zanedbání i jen jednoho spouštěcího mechanismu může být pro firmu nákladné.

Accenture: Pět klíčových oblastí pro zavádění nových technologiíSpolečnost Accenture publikovala výsledky studie s názvem Delivering Digital Dividends, ve které identifikuje oblasti, jež musejí organizace zohledňovat, aby maximalizovaly zisky z digitálních technologií, které zavádějí.

Nová zpráva se podle Accenture primárně zaměřuje na pět technologií – AI, rozšířenou/virtuální realitu, velká data, blockchain a robotiku – lze ji ale aplikovat i na další digitální koncepty a technologie, jako jsou například 3D tisk či digitální dvojčata.

Pět spouštěcích mechanismů pro efektivní digitalizaci

Výzkum identifikuje pět oblastí, které se zaváděním technologií souvisí, a označuje je jako „hodnotové spouštěcí mechanismy“. Accenture dodává, že tyto spouštěcí mechanismy tvoří jádro diagnostiky Accenture Digital Dividends Diagnostic.

A o které mechanismy se tedy jedná?

  • Hodnotový potenciál. Zaměřuje se na potenciální úspory nákladů a na zvýšení tržní hodnoty, které technologie umožňuje.
  • Připravenost pracovní síly. Zabývá se stávající pracovní silou i aktuální nabídkou a poptávkou talentů na trhu práce, které mají specifické znalosti technologií.
  • Kapitálová přiměřenost. Bere v úvahu růst investic do rizikového kapitálu i počet fúzí a akvizic týkajících se technologií za posledních 3 až 5 let.
  • Zralost ekosystému. Analyzuje dostupnost všeobecně uznávaných standardů a protokolů pro technologie, kroky k řešení problémů kompatibility apod.
  • Intenzita zavádění. Zabývá se například počtem případů použití dané technologie či odhadovaným růstem nákladů na technologie.

Zanedbání jednoho může znamenat velké náklady

Accenture uvádí, že zanedbání i jen jediného spouštěcího mechanismu může být nákladné. Výzkum například zjistil, že společnosti, které velmi dobře zvládly spouštěcí mechanismus ekosystému, dokázaly snížit náklady na zaměstnance.

Podle výzkumu se těmto společnostem podařilo dosáhnout v průměru o 2,4 procentního bodu vyššího snížení nákladů ve srovnání s firmami, které spouštěcí mechanismus ekosystému zanedbaly.

Zdroj: Accenture
Úvodní foto: © Olivier Le Moal - Fotolia.com

Komentáře