Accenture: Obchodní jednotky ve firmách musí lépe spolupracovat na digitálních projektech

Většina dotázaných vedoucích pracovníků v průzkumu přiznala, že jednotlivé obchodní jednotky v jejich společnosti nespolupracují na digitálních projektech, což snižuje jejich finanční přínos.

Accenture: Obchodní jednotky ve firmách musí lépe spolupracovat na digitálních projektechSpolečnost Accenture ve své nové studii uvádí, že velká část společností plně nezhodnocuje své investice vložené do digitalizace. Důvodem je zejména nedostatečná spolupráce mezi stěžejními funkčními jednotkami ve firmě.

V rámci dotazování 75 % vedoucích pracovníků uvedlo, že jejich oddělení si spíše konkurují než spolupracují na digitalizaci, což zvyšuje náklady a snižuje očekávané příjmy.

Jak společnosti rostly, vyvinuly určitá sila – centralizovaná oddělení a divize, které se často zaměřují primárně na své interní potřeby, a v důsledku toho brání spolupráci,“ řekl Nigel Stacey, generální ředitel a globální lídr pro Industry X.0 společnosti Accenture.

Nyní, když krize akceleruje digitální transformaci, nás tento starý problém ‚obezděné zahrady‘ znovu trápí. Nejde jen o to, že společnostem brání v digitalizaci jako takové, ale vystavuje je riziku pomalejšího zotavení a zpomalení růstu,“ dodal.

Náklady na vnitřní konkurenci

Accenture uvádí, že řada společností zbytečně investovala do některých technologií; tento nedostatek spolupráce se pak promítl do finančního přínosu. Průzkum například odhalil, že v letech 2017-2019 vynaložily firmy téměř o 6 % více peněz do digitálních projektů.

Společnosti očekávaly zvýšení ročních výnosů díky digitalizaci funkcí o 11,3 %, ale v průměru dosáhly pouze 6 %. Celkem 64 % firem pak v průzkumu uvedlo, že nevidí, že by digitální investice nějak zvyšovaly růst jejich výnosů.

Když jednotlivé funkční celky ve firmách fungují při plánování nebo provádění digitálních projektů odděleně bez společných business cílů, potlačuje to inovace a snižuje šance na úspěšné využití digitálních technologií ve větším měřítku a s hmatatelným dopadem na růst a zlepšení výkonu,“ upozornil Petr Lövenhöfer z Accenture.

Přední společnosti ze všech odvětví si uvědomují, že i bez současné globální krize si žádná z nich nemůže dovolit nedostatečnou spolupráci v rámci podniku a mezi svými obchodními jednotkami,“ upřesnil.

Pětina firem potenciál využívá

Společnost dále vysvětluje, že malá skupina společností (22 %) vyniká tím, jak dobře interně spolupracují s cílem zvýšit přínos digitalizace. V letech 2017 až 2019 tito šampióni dle Accenture dosáhli výrazně lepších finančních přínosů z digitalizace svých obchodních funkcí.

Například z digitálních projektů získaly čtyřikrát vyšší dodatečné příjmy než ostatní společnosti (27,1 % oproti 6,6 %). Dále byly 13x profitabilnější, jejich zisk před úrokem a daní vzrostl o 27 % oproti 2,1 %, přestože do digitálních projektů investovali pouze 1,5x více.

Jednou z klíčových strategií šampionů jsou podle Accenture plány na provádění digitální transformace napříč všemi funkčními jednotkami a dosazení jednoho výkonného manažera zodpovědného za celkovou digitální transformaci a úspěšnou digitalizaci všech funkci.

V neposlední řadě mají podle společnosti jasně daná pravidla, jak by jejich informační technologie (které podporují plánování podniku) a provozní technologie (které řídí výrobu a provoz) měly spolupracovat.

Společnosti musí pokračovat v digitální transformaci i v době hospodářského útlumu,“ uzavřel Raghav Narsalay, generální ředitel a vedoucí výzkumu pro Industry X.0 v Accenture.

Zdroj: Accenture
Úvodní foto: j-mel @ fotolia.com

Komentáře