Accenture: Finanční ředitelé hrají stále důležitější roli v řízení digitálních investic

Podle nové studie společnosti Accenture se více než tři čtvrtiny finančních ředitelů domnívá, že se v budoucnu více než na finanční znalosti budou muset zaměřit na pokročilé dovednosti v oblasti digitalizace, analýzy dat a podpory spolupráce.

Accenture: Finanční ředitelé hrají stále důležitější roli v řízení digitálních investicStudie společnosti Accenture s názvem The CFO Reimagined: From Driving Value to Building the Digital Enterprise odhalila, že finanční ředitelé hrají stále důležitější roli v řízení digitální transformace v rámci svých firem.

CFO za kormidlem digitálních investic

Zpráva uvádí, že dnešní CFO kromě správy financí zastávají také zásadní role v řízení celopodnikových digitálních investic. Celkem 81 % dotázaných CFO vidí jako jednu ze svých hlavních funkcí identifikaci nových hodnot a zaměření se právě na tuto oblast.

Celkem 77 % respondentů dále uvádí, že do jejich kompetence patří řízení transformace v rámci byznysu, a 76 % se domnívá, že se v budoucnu budou muset zaměřit na pokročilé dovednosti v oblasti digitalizace, analýzy dat a podpory spolupráce.

Role CFO se posouvá od role účetního k úloze strategického poradce pro celý podnik. Další důležitou funkcí je monitorování plánovaných výsledků digitálních investic,“ uvedl Steve Culp, šéf globální sekce řízení financí a rizik v Accenture.

Studie počítá s automatizací správy financí

Finanční ředitelé se podle studie stávají hnací silou digitální agendy, přičemž 77 % z nich usiluje o zlepšení efektivity podniiku skrze nové technologie. Stejných 77 % zkoumá, jak mohou být disruptivní technologie přínosem pro jejich organizaci.

Standardní seznam úkolů finančních ředitelů se podle Accenture přesouvá směrem ke strategickému plánování, poradenství a k analytickým rolím, přičemž pokračují v automatizaci rutinního účetnictví, kontroly a oblasti compliance.

Automatizace těchto úkolů umožňuje finančním ředitelům zaměřit se na jiné a náročnější úkoly. V současné době technologie zastávají 34 % úloh v oblasti financí, přičemž do roku 2021 by automatizace měla převzít téměř polovinu (45 %) těchto povinností.

Zdroj: Accenture
Úvodní foto: Accenture

Komentáře