ACCA: IT technologie výrazně změní podobu účetnictví

Mezinárodní asociace účetních zkoumaly názory odborníků na vliv technologií na podobu účetnictví a finančních oddělení v nejbližším desetiletí.

ACCA: IT technologie výrazně změní podobu účetnictvíPodle zprávy asociací ACCA (Asociace profesních účetních) a IMA (Institute of Management Accountants) budou mít IT technologie v následujících deseti letech výrazný vliv na podobu účetnictví a práce finančních oddělení firem. Asociace to zjistily na základě rozhovorů s akademiky a odborníky na účetnictví i technologie ve střední Evropě v rámci průzkumu mezi více než 2100 členy ACCA a IMA po celém světě.

Podle respondentů ze střední a východní Evropy budou největší výzvou pro finanční oddělení mobilní technologie. Naopak se však neobávají bezpečnostních rizik.

Vliv to mít bude

Více než tři čtvrtiny (76 %) respondentů ve střední a východní Evropě tvrdí, že mobilní technologie, např. dostupnost finančních informací v reálném čase prostřednictvím mobilních zařízení, budou mít v následujících letech významný dopad na finanční oddělení.

Je to nadprůměrně mnoho dotázaných, protože v západoevropských zemích v mobilních technologiích spatřuje významný vliv na proměnu financí pouhých 67 % respondentů. Podobně vysoko hodnotily význam mobilních technologií ve financích již jen africké země (82 %).

Na otázku po vlivu tzv. velkých dat (big data) uvedlo 63 % respondentů ve střední a východní Evropě, že budou extrémně vlivná. Pro srovnání – totéž si myslí 91 % Australanů, ale jen 47 % Irů.

Bezstarostný region CEE

Respondenti ze střední a východní Evropy včetně Česka mají přitom v mezinárodním srovnání nejmenší obavy z potřeby osvojit si nové schopnosti, aby se vyrovnali s nároky tzv. velkých dat. Pouze 63 % jich uvedlo, že jejich profese bude muset používat nástroje k podpoře modelování dat a analýz, a 59 % tvrdí, že se bude potřeba naučit používat sofistikované nástroje k analýze dat (data mining). Největší potřebu nových dovedností pociťují naopak Australané s 90 % pro modelování dat i jejich analýzu.

Zatímco bezpečnost na síti je ve zprávách každou chvíli, pouze 27 % respondentů ze střední a východní Evropy má obavy z rizik spojených s kyberzločinem. Je to nejnižší skóre na světě, ve porovnání se 74 % v Africe, kde panují vůbec největší obavy nebo s 59 % respondentů ve Spojených státech.

Přizpůsobit se, nebo zaniknout

Chris Gentle, partner a šéf výzkumu v Deloitte a člen Accountancy Futures Academy od ACCA, to v tiskové zprávě komentuje takto: „Účetní a finanční profesionálové musí být otevření změnám, které vznikají díky velkým datům, cloudovým technologiím, mobilním a sociálním platformám. [Budou se muset] postavit kyberzločinu a vypořádat se s digitálním poskytováním služeb a umělou inteligencí. Budoucnost se nebude podobat minulosti a my se všichni budeme muset přizpůsobit.”

Kateřina Benešová, ředitelka ACCA pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko, uvedla: „Účetní a finanční profesionálové ve střední a východní Evropě umějí zacházet s technologiemi, čím napomáhají nejen svým kariérám, ale i vyhlídkám svých klientů a i svých mateřských firem. Tento vliv se uplatňuje jak v rámci těchto organizací i mimo ně – 61 % účetních tvrdí, že externě ovlivňují využívání technologií se svými klienty, a 69 % uvedlo, že je tomu tak tam, kde pracují.”

Podle zprávy se účetnická profese bude muset vypořádat s výzvami.

Finanční profese potřebuje utvářet svou technologickou budoucnost, ne se jí nechat pasivně vláčet. Potřebuje vystupovat proaktivně; nastávající změny jsou příležitostí k redefinování rolí i míry, do níž se tato profese angažuje v krátkodobých a dlouhodobých technologických rozhodnutích. Aby přežili, musí se přizpůsobit,” uvedla Kateřina Benešová.

Potenciál v přidané hodnotě

Naše zpráva předkládá mnoho kroků, které tato profese potřebuje podniknout, aby se vyrovnala s výzvami deseti technologických trendů. Lidé v branži se musí vyvíjet a změnit styl řízení, hodnotit rizika a věnovat se otázkám bezpečnosti; budou muset dále zkoumat dopad automatizace a připravit se změnit své pracovní návyky. Nakonec ale budou muset využívat technologii, aby jejich práce měla vyšší přidanou hodnotu. Zde spočívá skutečný potenciál technologie,” uzavírá zprávu Kateřina Benešová.

Zdroj: ACCA
Úvodní foto: © Corgarashu - Fotolia.com

Komentáře