Acamar: Většina firem se neobejde bez externích pracovníků a kontraktorů

Firmy nevede k najímání externí pracovní síly ani tak úspora nákladů jako spíš urychlení vývoje a uvádění produktů a služeb na trh. Nábor externích pracovníků v ČR se prosazuje hlavně v IT, elektrotechnice a automobilovém průmyslu.

Acamar: Většina firem se neobejde bez externích pracovníků a kontraktorůAnalýza společnosti Acamar odhalila, že firmy přestávají vlastními silami zvládat zavádění inovací a vývoj nových produktů a služeb. Podíl na tom má hlavně rychlost, s jakou se pod vlivem technologií mění trh a požadavky zákazníků.

Z údajů Acamaru vyplynulo, že firmy stále častěji doplňují své interní týmy o externisty, kteří jim při inovačních projektech mají pomoci; poptávka po externích vývojářských týmech u této společnosti meziročně vzrostla o 40 %.

Rostoucí zájem o externí posilu dokládá i globální průzkum Oxford Economics a SAP Fieldglass, jenž odhalil, že přes dvě třetiny (68 %) velkých a středních podniků považují externí pracovníky za důležité pro vývoj a zlepšování produktů a služeb.

Hlavním hnacím motorem najímání externí pracovní síly přitom podle společnosti Acamar již dávno nejsou náklady, ale spíš schopnost zlepšit produkty a služby a zvýšit rychlost jejich uvádění na trh.

Externí síla hlavně pro IT projekty a R&D

K podobným zjištěním dospěla i letošní studie Globální trendy v oblasti lidského kapitálu společnosti Deloitte. Třetina respondentů uvedla, že alternativní pracovní síly využívá pro IT projekty, 15 % pro výzkum a vývoj.

Externí pracovníci výrazně rozšiřují možnosti náboru, protože společnost se nemusí omezovat jen na lidi dostupné na klasickém volném pracovním trhu, ale může oslovovat i odborníky, kteří na něm vlastně nejsou,“ říká Illya Pavlov, ředitel společnosti Acamar.

Pro firmy může být výhodou i možnost efektivnějšího nakládání se zdroji, protože externí pracovníci bývají najímáni na konkrétní pevně ohraničené projekty, takže není třeba řešit odstupné a podobně,“ dodává Pavlov.

Acamar doplňuje, že nábor externí pracovní síly do výzkumu a vývoje se prosazuje i v ČR, především v IT, elektrotechnice a automobilovém průmyslu. Firmy kvůli nedostatku lokálních sil často sahají i po zahraničních odbornících.

Zdroj: Acamar
Úvodní foto: © Sergey Nivens - Fotolia.com

Komentáře