Zdeněk Bárta, GfK: Zájem o tablety v ČR a SR stále klesá, s výjimkou velkých

Vývoj českého a slovenského trhu s tablety komentuje Zdeněk Bárta ze společnosti GfK Czech na základě výsledků obchodního panelu založeného na kontinuálním monitorování trhu se zbožím dlouhodobé spotřeby.

Zdeněk Bárta, GfK: Zájem o tablety v ČR a SR stále klesá, s výjimkou velkýchNa českém trhu se za prvních pět měsíců roku 2016 snížil meziročně prodej tabletů v kusech o 19 %, tržby1(v korunách) klesly o 16 %. Poptávka se ve sledovaných odbytových cestách mírně zmenšila rovněž u přenosných počítačů, do kterých GfK řadí také tabletové počítače (tj. notebooky s oddělitelným displejem a tablety s operačním systémem Windows, které u přenosných počítačů pokryly 9 % objemu skupiny). Prodej přenosných počítačů přitom převýšil v období ledna až května 2016 prodej tabletů 1,2krát a v hodnotě 3,5krát.

Navzdory klesajícímu tempu prodeje tabletů, poptávka po modelech s displejem od 9" do 9,9" rostla, a to téměř o 70 %. Tento sortiment se v období ledna až května prodával v průměru, který vychází z nedotovaných cen, za 9 600 korun – za cenu nižší o 2 500 korun oproti stejnému období předchozího roku. Těžiště prodejů však nadále vytvářel levnější sortiment, v ceně do 4 050 korun (150 eur) se prodalo 55 % z celkového objemu tabletů.

Na Slovensku klesaly prodeje tabletů za leden až květen 2016 mírněji, v kusech o 2 %, v eurech o 5 %. Zatímco v jednotlivých měsících minulého roku vycházelo meziroční srovnání objemu i hodnoty trhu tabletů záporné, od začátku letošního roku se občasně objevil v různé míře i přírůstek – kusech, eurech nebo u průměrné ceny.

Souhrnná data za prvních pět měsíců 2016 však ukázala na růst pouze u segmentu s úhlopříčkou displeje od 9" do 9,9", u kterého meziročně klesl cenový průměr z 350 eur na 190 eur. Na rozdíl od českého trhu se výrobky s displejem od 10" prodávaly v tomto období na Slovensku za cenu vyšší než zmiňovaný úspěšný segment, a to za 210 eur.

1 Hodnota prodeje a průměrná cena vyjádřena v nedotovaných cenách.


Výsledky obchodního panelu – pravidelné informace o struktuře a vývoji trhu - nabízí Consumer Choices, GfK Czech, v případě zájmu kontaktujte Zdeňka Bártu (zdenek.barta@gfk.com).

Zdeněk Bárta pracuje ve společnosti GfK Czech na pozici ředitele divize Consumer Choices se zodpovědností za Českou republiku a Slovensko. V Consumer Choices (původně Retail and Technology) působí od roku 2002, ředitelem divize byl jmenován v roce 2008. Do této doby byl v oddělení zodpovědný za projekty v oblasti IT/TC/ENT a za několik dalších nově startujících projektů včetně AdHocových studií.
Úvodní foto: GfK

Komentáře